Video Uitgeverij Haystack

Van plan om een ma­na­ge­ment­boek te schrij­ven? Nieuws­gierig naar de boe­ken van Uit­ge­ve­rij Hay­stack? Maak dan in de vol­gen­de video kennis met uitgever Geerhard Bolte. Hij vertelt welke boeken Haystack graag uitgeeft en geeft een kijkje in de keuken.