Cybersecurity in 60 minuten

Cybersecurity in 60 minuten
Download mediakit


€ 12,50

Cybercriminaliteit is de meest lucratieve vorm van criminaliteit geworden. Omdat we zo afhankelijk zijn geworden van digitale informatie is cybersecurity belangrijker dan ooit.

Hoe kunnen we onze ondernemingen beveiligen tegen de aanvallen van kwaadwillenden?

Yuri Bobbert is Chief Information Security Officer bij de Nationale Nederlanden Group. Daarnaast is hij lector bij Hogeschool NOVI en onderzoeker aan de Universiteit van Antwerpen en Radboud Universiteit in Nijmegen.

Melvin Broersma van VNTRS is zelfstandig adviseur Business Information Security.

Weinig tijd, maar veel ambities? Informeer jezelf snel en grondig met de boeken in de 60-minutenserie.

Specificaties

Recensies

Belang van goede beveiliging

Het boek laat je op een makkelijke manier kennis maken met het onderwerp van cybersecurity. Hoewel het een complex onderwerp is en er redelijk wat vakjargon in het boek naar voren komt, is de inhoud goed te begrijpen doordat duidelijk uitgelegd wordt wat de termen betekenen.

Cybersecurity in 60 minuten

Cybercriminaliteit is een snel gegroeide vorm van criminaliteit. De schade voor het Nederlands bedrijfsleven wordt geschat op bijna 9 miljard euro. Aandacht voor preventie en bestrijding van cybercriminaliteit is het centrale thema van deze korte inleiding over computer- en informatieveiligheid bij bedrijven en bedrijfssystemen. In de eerste drie hoofdstukken wordt de definitie van cybersecurity verhelderd en worden fases en technieken van een cyberaanval geschetst. Het verweer ertegen bestaat niet alleen uit technische beveiligingsmaatregelen, maar omvat ook adequaat risicomanagement en betrokkenheid van bestuurders. Een praktisch slothoofdstuk gaat over de manier waarop cybersecurity direct ter hand genomen kan worden, geïllustreerd met twee schema's en een verwijzing naar een digitaal platform van de Nederlandse overheid.

F.J. Seller