GEA enterprisearchitectuur in de praktijk

GEA enterprisearchitectuur in de praktijk
Download cover


€ 0,00

Ontwikkelingen op bestuurlijk, organisatorisch en technologisch gebied volgen zich in een steeds hoger tempo op. Structuren zijn steeds minder vast en nieuwe dienstverlenings- en bedrijfsmodellen zijn noodzakelijk om de prestaties van een organisatie te behouden of te verbeteren. Dit leidt tot een toenemende behoefte aan besturend vermogen om als organisatie bij grote veranderingen snel de juiste richting te kiezen en de samenhang te behouden en te versterken.

Dit boek laat zien hoe het stuurinstrument General Enterprise Architecting (GEA) wordt ingezet om te sturen op samenhang. Sinds de ontwikkeling van GEA is er bij veel organisaties ervaring opgedaan met het toepassen ervan. Op veel verschillende manieren is met behulp van GEA een bijdrage geleverd aan het besturend vermogen van organisaties en het oplossen van complexe vraagstukken. Dit leverde een schat aan informatie op over de praktische toepassing van enterprisearchitectuur volgens het gedachtegoed van GEA.

Dit boek is bedoeld voor enterprisearchitecten en andere professionals die 'sturen op samenhang' in hun praktijk willen gebruiken. Het oplossen van enterprisevraagstukken staat in dit boek centraal. Aan de hand van een concreet stappenplan wordt uitgelegd hoe 'samenhang' expliciet wordt gemaakt en op welke manier dit wordt gebruikt om een oplossing voor een enterprisevraagstuk te ontwikkelen. Vanuit deze basis wordt in dit boek verder ingegaan op:

• de werking van GEA in de praktijk; • de relatie met portfoliomanagement en agile werken;
• de inrichting van de enterprisearchitectuurfunctie en het meten van de volwassenheid daarvan;
• de manier waarop GEA kan worden gecombineerd met andere instrumenten, zoals strategische stuurinstrumenten, enterprisearchitectuurmethoden en -raamwerken en referentiearchitecturen.

Dit boek stelt de lezer in staat GEA 'te doen' en in te passen in de dagelijkse architectuurpraktijk. Met als doel de prestaties van organisaties te verbeteren.

Specificaties

  • Titel: GEA enterprisearchitectuur in de praktijk
  • Verschenen: juni 2019
  • Uitgeverij: Uitgeverij Dialoog
  • ISBN: 9789461263537
  • Omvang boek: 296 pagina's
  • Uitvoering: Hardcover

Recensies

Praktische toepassing GEA

Dit boek is gepubliceerd in 2019 in de reeks ‘Wijzer in architectuur’. Het richt zich op de praktische toepassing van GEA. Het boek bevat een praktisch stappenplan voor het oplossen van enterprisevraagstukken en veel praktijkvoorbeelden. Omdat organisaties in de praktijk meerdere methoden en raamwerken combineren, besteedt dit boek ook ruim aandacht aan een gecombineerde toepassing van GEA met andere methoden en raamwerken (TOGAF, DYA, Novius, Solventa denkraam, Zachman), strategische stuurinstrumenten (Balanced Score Card, INK, 7S-model), referentiearchitecturen (NORA) en agile werken (SAFe). Daarnaast is het gedachtegoed geactualiseerd op de meest recente inzichten en terminologie.