De introductiegids

Nog steeds worden veel nieuwe medewerkers op de eerste werkdag aan hun lot overgelaten. Een enorme verspilling van productiviteit en een bron van frustratie, demotivatie en verloop!

Geef nieuwe medewerkers van hoog tot laag een vliegende start met de strategieën en praktische tips uit De introductiegids en maak ze snel en efficënt wegwijs in je organisatie.

Inclusief veertien best practices van bedrijven met een bijzonder introductiebeleid!

Een onmisbaar handboek voor ondernemers, leidinggevenden, p&o'ers en ieder ander die nieuwe collega's wil inwerken en motiveren.

Toine Al, voormalig hoofdredacteur van hr-vakblad IntermediairPW, schrijft als publicist over management en personeelsbeleid.

Specificaties

Recensies

Zeer leerzaam

'De introductiegids is een zeer leerzaam boek voor ondernemers, leidinggevenden en ieder ander die nieuwe collega's wil inwerken. Het bestaat uit praktische tips, stap voor stap opgebouwd, om een nieuwe collega van alle benodigde informatie en kansen te voorzien. Veel informatie en tips lijken vanzelfsprekend te zijn. Toch worden grote delen van de hierin beschreven introductie overgeslagen, als zijnde 'niet van belang' of geen tijd voor. Het lijkt vanzelfsprekend, maar vraag jezelf tijdens het lezen af wat je er zelf van in praktijk brengt. 
Het boek is logisch opgebouwd in een introductie, de 49 tips en vervolgens nog enkele voorbeelden uit de praktijk. De taal is zeer helder waardoor de gids voor iedereen goed leesbaar is. Haal er uit wat in je eigen werkomgeving toepasbaar is en een nieuwe collega zal zich welkom en goed begeleid voelen!'

Gids vol tips, adviezen en best practices

'Het introductieprogramma is slechts een klein onderdeel van het totale HRM-beleid. Een goede introductie van een nieuwe medewerker is echter een investering voor de toekomst. Ongeschreven regels van een organisatie bespreken, rustmomenten inbouwen op de eerste werkdagen en het aan elkaar koppelen (buddyprogramma's) van nieuwkomers zijn enkele tips. In helder, direct taalgebruik en via een overzichtelijke bladspiegel geft de auteur adviezen die bruikbaar zijn voor HR-specialisten, leidinggevenden en de nieuwkomers zelf. Zo mag je best al om een rondleiding vragen voor je eerste werkdag. Een ander bruikbaar advies is om de sollicitatieprocedures af te stemmen op het introductieprogramma. In tijden van schaarste is adequaat personeel moeilijk te vinden. Na een succesvolle werving wil een orgaisatie dit verse kapitaal graag behouden. Deze gids staat vol tips, adviezen en best praktices.'

 • NDB Biblion

Vliegende start van de nieuwe medewerker

'In dit boek staan tal van tips, checklists en best practices van bedrijven met een bijzonder introductiebeleid, die allemaal bijdragen aan een vliegende start van de nieuwe medewerker.'

 • Management Tools

Leidraad om een goed introductiebeleid op te zetten

'De introductieperiode blijft bij veel organisaties hangen bij een introductiebijeenkomst. Dit terwijl het gemiddeld een half jaar duurt voor een nieuwe medewerker echt helemaal is ingewerkt en op zijn of haar plek zit. In zijn boek De introductiegids staat auteur Toine Al niet alleen stil bij het belang van een goede introductie, maar komt ook met 49 concrete tips om nieuwe medewerkers in te werken. (...) De introductiegids is een lekker praktisch en goed leesbaar boek. (...) leidraad om een goed introductiebeleid op te zetten of te optimaliseren.'

 • amcinfo.nl

Nieuwkomer slecht begeleid

'Gemiddeld vertrekt zestien procent van de nieuw aangenomen personeelsleden binnen een jaar alweer. De helft van hen houdt het al binnen zes maanden voor gezien. Werkgevers geven duizenden euro's uit aan het werven en selecteren van personeel. Eenmaal aangenomen gaat het op de eerste werkdag vaak al mis. Menige nieuwkomer blijkt te zijn vergeten: geen ontvangst, geen toegangspasje, geen werkplek. Een zo begonnen eerste werkdag blijkt in één op de vijfentwintig gevallen de reden voor voortijdig opstappen. Tijd voor een gids met tips voor werkgevers, dacht Toine Al, oudhoofdredacteur van wervingsblad Intermediair. Hij schreef De introductiegids, met tips voor managers en personeelchefs.'

 • Het Parool 13 februari 2009

Nieuwe werknemer verdient meer aandacht

'In plaats van miljoenen te pompen in wervingscampagnes kunnen bedrijven beter meer energie steken in een goede introductieperiode voor nieuwe medewerkers. "Mensen die afknappen op een bedrijf door een slechte eerste indruk kosten het bedrijfsleven veel geld", zegt de auteur Toine Al. Uit onderzoek blijkt dat 16 procent van de werknemers binnen een jaar na hun aantreden opstappen, 8 procent daarvan is zelfs binnen een half jaar weg. “Die mensen zijn weinig productief geweest, maar ze kosten het Nederlandse bedrijfsleven wel geld: in totaal zo’n 450 miljoen euro per jaar”, aldus Al. In Nederland duurt de gemiddelde introductie hooguit een dag of twee. “Maar soms heeft iemand pas na negen maanden het gevoel erbij te horen,” zegt Al. “Zorg dat je de introductie over een langere periode spreidt, dat werkt beter dan drie dagen achter elkaar, omdat veel informatie pas na een tijdje werken goed te begrijpen is.”

De deceptie van de eerste werkdag

'Nederlandse werkgevers kunnen jaarlijks minimaal een half miljard euro besparen door nieuwe medewerkers goed op te vangen. Het gaat vaak mis met de ontvangst van nieuwe medewerkers, zegt Toine Al. Hij schreef De introductiegids, een boek met tips voor het inwerken van nieuwe werknemers dat vorige week verscheen. Werkgevers zijn zich onvoldoende bewust van de gevolgen van een gebrekkige introductie, zegt hij. ‘De meeste nieuwkomers nemen na drie weken al een principebesluit: wil ik blijven of kijk ik verder? Binnen een jaar is 16 procent van de werknemers vertrokken. Een op de 25 ontslagnemers geeft aan dat een slechte ontvangst de reden is voor vertrek.’
'De laatste jaren hebben bedrijven door de krappe arbeidsmarkt veel geld en moeite in de werving en selectie van nieuw personeel gestoken. En juist dat is volgens Al een van de redenen waarom het misgaat. ‘Door veel te investeren in de sollicitatieprocedure geven bedrijven nieuwe medewerkers het gevoel dat ze bijzonder zijn. Maar als het contract eenmaal getekend is, valt de aandacht voor de nieuwkomer vaak weg. Die ervaart dat als een deceptie.’

 • De Pers

Binden van mensen is een kunst

'Het binden van mensen is een kunst en die kunst begint bij de introductieperiode. Wat levert introductie op? Hoe ziet een gedegen programma eruit? Toine Al voorziet de lezer - naar ons idee als eerste op de boekenmarkt - van informatie die we allang in alle bedrijven zouden moeten toepassen. Dit is de kans om een inhaalslag te maken.
(...) Na de 49 zeer bruikbare introductietips, sluit het boek af met een aantal inspirerende casussen van o.a. Corus, Moonen en Andarr.'

 • Opleiding & Ontwikkeling

Praktische tips

'(...) het helpt de ondernemer met praktische tips om op een goede manier met nieuw personeel om te gaan.'

 • Retail Manager

Alle basisingrediënten

'Wilt u een introductieprogramma ontwikkelen of verbeteren? Dit boek bevat alle basisingredienten van een effectief introductieprogramma.'

 • Perspectief

Voor jezelf lezen

'Eigenlijk is het [dit boek] geschreven voor managers, maar je kunt het ook voor jezelf lezen om tijdens een inwerkperiode de juiste vragen aan de juiste mensen te leren stellen. In onze tak van sport, met al die wisselende contacten, wel zo prettig! Voor degenen onder ons met een kaderfunctie is het ook een leuk boekje om te lezen, want er zou soms best wat meer gelet mogen worden op het welbevinden en motiveren van de nieuwkomers en doorstromers binnen het korps cabinepersoneel.'

 • VNC Magazine

Handig hulpmiddel voor het inwerken van nieuw personeel

'De grootte van een bedrijf is niet van belang. 'De introductiegids' bevat nuttige tips voor klein-, midden- en grootbedrijf.'

Onmisbaar handboek

'Een onmisbaar handboek voor ieder die nieuwe collega's wil inwerken en motiveren.'

 • 3igenzinnig

Compact en vooral praktisch naslagwerk

'De Introductiegids biedt een aardige handreiking voor een afdeling Personeel en Organisatie bij het opstellen van een meer op de persoon of afdeling afgestemd introductieprogramma. Ook voor de ontvangende afdeling, chef of collega biedt het boek een handig hulpmiddel. Op een snelle, eenvoudige wijze geeft de checklist uit de gids een 'quick look' op de hiaten in de introductie. Het boek maakt bewust van het succes en falen van de introductie in de praktijk. Toine Al biedt hiermee een compact en vooral praktisch naslagwerk.'

 • Website voor de politie

Nieuwe werknemers worden vaak aan hun lot overgelaten.

'Niet slim, want een goede eerste werkdag levert het bedrijf winst op. Interview met onder andere Toine Al over het wel en wee van de eerste dag en de introductie van nieuwe medewerkers.'

 • Andreas Kouwenhoven op de carrierepagina van het NRC