Fiftyfifty

Fiftyfifty
Download cover
Download mediakit


€ 28,50

Er is meer nodig dan lef voor het benoemen van meer topvrouwen, en dat is een goed plan.

In veel bedrijven en overheidsorganisaties is er wel de wil om te veranderen, maar ontbreekt het aan een concreet stappenplan. In dit boek schetst diversiteitsdeskundige Robert Vos de contouren van een programma waarmee elke organisatie binnen vijf jaar een evenwichtige man-vrouwverhouding kan realiseren in de top.

Bedrijven met meer leidinggevende vrouwen zijn productiever en succesvoller, en hebben meer tevreden medewerkers. Met de aanpak in dit boek kan elke organisatie de stappen zetten die nodig zijn voor het verbeteren van de organisatiecultuur en de bedrijfsresultaten.

 

Specificaties

 • Titel: Fiftyfifty
 • Ondertitel: Een stappenplan voor het bevorderen van de doorstroom van vrouwen naar de top
 • Auteur: Robert Vos
 • Verschenen: februari 2021
 • Uitgeverij: Haystack
 • ISBN: 9789461264374
 • Omvang boek: 256 pagina’s
 • Uitvoering: Paperback en e-book
 • Ook als: Fiftyfifty (e-book)

Recensies

Boekbespreking van Denise Hulst

Denise Hulst bespreekt bij Golfbreker Radio Fiftyfifty.

Boekentip

Zodra mkb-bedrijven gaan groeien, groeit de verhouding tussen mannen en vrouwen scheef. Als je slim bent, zorg je ervoor dat de verhouding fiftyfifty is, zo betoogt Robert Vos in zijn blog. Vos is consultant en auteur van het boek Fiftyfifty, een stappenplan voor het bevorderen van de doorstroom van vrouwen naar de top.

Gepassioneerd betoog

Fiftyfifty is een gepassioneerd betoog van Robert Vos voor meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Niet een kwestie van kunnen, maar van willen. De auteur biedt een praktisch stappenplan.

Podcast met Robert Vos

Luister hier naar de podcast over vrouwen in de top.

Nog steeds weinig vrouwen in de top

Anno 2021 zijn er nog steeds weinig vrouwen in de top van bedrijven en overheidsorganisaties. De auteur is ervan overtuigd dat bedrijven met meer leidinggevende vrouwen productiever en succesvoller zijn en over meer tevreden medewerkers beschikken. Hij gelooft sterk in de onverbrekelijke samenhang tussen vrouw en man in zogenaamde genderevenwichtige managementteams en directies voor een betere en duurzame samenleving. In dit boek schetst hij de contouren van een programma waarmee elke organisatie binnen vijf jaar een evenwichtige man-vrouwverhouding in de top kan realiseren. Daarvoor gaat het om een mentaliteitsverandering en een stappenplan. De mentaliteitsverandering richt zich vooral op mannen die zich bewust worden van de noodzaak om ruimte te geven aan vrouwen en om vrouwen die ruimte te laten innemen. Het stappenplan lanceert het GenderBalans BV model - aan de hand van een denkbeeldige organisatie - voor de reis naar een inclusieve organisatie. In zeven stappen laat Vos zien hoe in relatief korte tijd het fiftyfifty-doel kan worden gerealiseerd. Helder opgebouwd met interviews met topmannen en -vrouwen; met een literatuurlijst. Bestemd voor alle betrokkenen binnen bedrijven en overheidsorganisaties. De auteur is directeur van een bureau voor managementtraining.

 • NBD / Biblion

Fiftyfifty please

Waarom schiet het niet wat meer op? Dat lijkt ook Robert Vos zich af te vragen en hij komt met een verbluffend eenvoudig voorstel; waarom niet gewoon heel eerlijk vijftig procent mannen en vijftig procent vrouwen? Gender in keurig evenwicht dus.

Dat is natuurlijk wel erg makkelijk roepen en gelukkig realiseert Vos zich dat dit niet zo makkelijk te bereiken is. Hij pleit voor een projectmatige aanpak via zeven stappen en trekt daar dan ook de nodige tijd en resources voor uit om het in de praktijk te brengen. In zijn stappenplan is er onder andere aandacht voor identificatie van vrouwelijk talent, coaching en loopbaanbegeleiding en de softe aspecten van cultuur en gedrag

 • Accountant 2021 nummer 3

Mannelijke dominantie

Lees hier het interview met auteur Robert Vos over zijn boek Fiftyfifty.

 • Talent naar de Top

Diversiteit en inclusie zijn werkwoorden


Wat is de allerbelangrijkste les of boodschap voor de lezers van jouw boek?

Vos: “Diversiteit is een feit, kijk maar om je heen. Maak nu de keuze om diversiteit toe te laten op elk managementniveau tot in de bestuurskamer. En om daarvan de vruchten te plukken is inclusief leiderschap noodzakelijk. Diversiteit en inclusie zijn werkwoorden. Je moet het doen. Onze ondernemingen en organisaties, en ultimo onze samenleving, worden er beter van.”

Lees het hele interview met Robert Vos hieronder.

Helder geschreven

Fiftyfifty is een helder geschreven boek vanuit een masculiene visie (zo kiest de auteur voor vrouwen de kleur roze/rood en voor de mannen blauw) op de aanpak van een onderwerp dat alle mannen én vrouwen aangaat. Robert Vos maakt duidelijk hoe het wel degelijk mogelijk is om tot een gelijke verdeling te komen tussen mannen en vrouwen in organisaties.

Ook ik ben van mening dat onze wereld beter beheerd en bestuurd wordt wanneer vrouwen en mannen samen in evenwichtig samengestelde besturen en managementteams leidinggeven aan vrouwen en mannen die datzelfde doel voor ogen hebben.

Robert Vos heeft de hoop en verwachting dat je met zijn boek Fiftyfifty genoeg inspiratie opdoet om mee te werken aan een betere, bewust inclusieve wereld. Wat mij betreft komt die hoop uit!

Mannenbolwerk

Rober Vos in het AD over Fiftyfifty: ,,Ik heb heel lang management- en directiefuncties gehad bij multinationals. Dat was altijd een mannenbolwerk met de bekende smoes dat we geen vrouwen konden vinden, omdat die er niet waren. Maar dat is niet vol te houden, want er studeren meer vrouwen dan mannen af. Omdat ik me erover verbaas dat er zo weinig vrouwen op leidinggevende posities komen, ben ik dat gaan onderzoeken.”