Kick-off

Kick-off
Download cover
Download mediakit


€ 16,50

Droom je van een succesvol project waarmee je ideeën snel kunt omzetten in acties?

Stop met eindeloos brainstormen, vergaderen en dikke rapporten schrijven. Kies voor de Kick-off methode en kom direct tot de kern. Leer hoe je in korte tijd een projectcanvas kunt opstellen waarmee alles wat er moet gebeuren overzichtelijk op één pagina staat.

Alle elementen van je project komen in het canvas terug. Het is een praktisch en visueel hulpmiddel om projecten mee te managen.

De voorbereiding verloopt snel en gestructureerd. Tijdens het project helpt het canvas om het budget in de gaten te houden, draagvlak te creëren, succesvol samen te werken en het project te evalueren.

Begin elk project met deze methode en verzeker jezelf van succes.

Specificaties

Recensies

Vlot leesbaar en fris opgemaakt

Anne Nieboer en Claire Lovell hebben met een aantal co-auteurs het boekje Kick-off – Methode voor het maken van je projectplan op één pagina waarmee je meteen tot de kern komt. Het is een vlot leesbaar (uurtje) en fris opgemaakt boekje.

De kern van dit boekje beschrijft het canvas. Daarnaast krijg je ter inspiratie vier ingevulde canvassen en verder een aantal tips voor het werken met de canvasmethode.

Concrete acties

Kick-off - 'Met de methode worden bij het opstellen van het projectplan concrete acties benoemd. Het projectteam kan daar direct mee aan de slag. In het vervolg van het project ligt de focus op het bijstellen van de resultaten aan de ervaringen in de praktijk om zo tot een eindresultaat te komen dat wel werkt. Een ander voordeel van de nieuwe methode is overzicht. Voor een succesvol project is het volgens Nieboer belangrijk dat er vanaf de start overzicht is.'

Succesvol

Kick-off - 'Tijdens het project helpt het canvas om het budget in de gaten te houden, draagvlak te creëren, succesvol samen te werken en het project te evalueren.'

Direct aan de slag

Kick-off - 'Hiermee kan iedereen direct aan de slag met als uitkomst een projectplan op één pagina. Het klinkt als muziek in de oren.'

Laagdrempelige boek

Kick-off - 'Door het gezamenlijk invullen (workshop) van projectkarakteristieken, zoals achtergrond, resultaten, doel en afbakening, organisatiemijlpalen en geld, ontstaat een samenhangend en overzichtelijk beeld. Alles wordt verzameld op 'het canvas'. Het laagdrempelige boek is visueel modern vormgegeven, bevat weinig overbodige tekst en biedt voor de fase projectopzet hands-on-ondersteuning, zonder theoretische achtergronden. Aan het slot zijn enkele inspirerende bronnen toegevoegd.

Vlot

Kick-off - 'Het is een vlot leesbaar (uurtje) en fris opgemaakt boekje.'

Vier fasen

Kick-off - 'Het Kick-off-canvas helpt het projectteam om snel en op een aantrekkelijke manier de hoofdlijnen zichtbaar te maken en tot de kern van het project te komen Een mooi instrument om de basisvragen van een project, samen met het team te beantwoorden.'