Op deze pagina vind je alle informatie over de (nieuwste) boeken van Uitgeverij Haystack. Kies je favoriet en bestel.

Reset de gemeentelijke ICT

Reset de gemeentelijke ICT
Download cover
Download mediakit


€ 27,50

Dit boek is een eye-opener voor iedereen die zich verantwoordelijk voelt voor betrouwbare en betaalbare ICT in de publieke sector.

Gemeenten zijn toe aan een fundamentele heroriëntatie op de manier waarop zij hun processen met ICT ondersteunen. Ze besteden veel uit aan externe leveranciers en providers. Dat heeft voordelen, maar het leidt ook tot onnodige versnippering van kennis, capaciteit en middelen.

In dit boek beschrijven de auteurs hoe gemeenten hun ICT-inspanningen en de relatie met hun ICT-leveranciers kunnen herinrichten. Geen abstract diplomatiek geformuleerde beschouwing, maar concrete handvatten om het zoekgeraakte evenwicht tussen zelf doen en uitbesteden te herstellen.

Nieuwe taken, aangepaste wet- en regelgeving, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen stellen steeds hogere eisen aan de ICT-inspanningen van gemeenten. Dat is een toenemende zorg voor wie ervoor verantwoordelijk is. De groeiende kenniskloof en de afhankelijkheid tussen gemeenten en hun ICT-leveranciers vergroten de kwetsbaarheid en beperken de innovatiesnelheid. Het is tijd voor een reset.

Specificaties

Recensies

Toegankelijk en praktisch

In dit boek wordt gesteld dat de afhankelijkheid van leveranciers kan worden gekeerd en op kosten fors kan worden bezuinigd. Terecht wordt opgemerkt dat er miljoenen worden betaald aan zogenaamde 'inhuur' van expertise. In elke gemeente gaat het om dienstverlening, informatietechnologie en communicatie. Het uitbesteden gaat te gemakkelijk waardoor bestuurders menen van alle werkzaamheden verlost te zijn. In het boek wordt eerst de actuele situatie geanalyseerd, de rol de leveranciers, wat wel en wat niet hoeft te worden uitbesteed en hoe de eigen inspanningen kunnen worden ingezet. Elk aspect van ICT-aanpak wordt behandeld, bijvoorbeeld de ontwikkelingen bij de overheid, technologie, opdrachtgeverschap, beter omgaan met leveranciers, de inkoop, risico's, dienstverlening en onderhandelingsprocedures. Een toegankelijk en praktisch geschreven werk, en nodig in elke gemeente. Prima werk voor alle lokale bestuurders en beleidsambtenaren. Praktisch, compleet en overzichtelijk

  • NBD / Biblion

Chefsache

Het boek zal ook voor niet-gemeentelijke collega's zeker herkenbaar zijn. De geschetste versnippering van het ict-aanbod en de samenwerking met leveranciers speelt in allerlei sectoren. Toch vermoed ik dat gemeenten, met hun spilfunctie naar de samenleving, als eerste inzien dat dialoog over ict ertoe doet. Ict wordt steeds meer Chefsache

We kunnen niet anders dan de ICT resetten

Gemeenten maken het te moeilijk voor zichzelf door niet samen te werken op ict-gebied en de complexiteit te laten groeien. Adviseurs Herman Timmermans en Kees Groeneveld, die de nodige ervaring hebben op het gebied van digitale overheid, presenteerden daarom hun boek Reset de gemeentelijke ICT aan de Tweede Kamercommissie Digitale Zaken. ‘Doorontwikkelen vanuit het bestaande biedt geen oplossing.’ En cloudcomputing is niet hét antwoord zoals het vaak wordt voorgesteld.

Heroriëntatie

De gemeentelijke ict kan aanzienlijk beter en efficiënter. Veel valt te winnen door een nauwere samenwerking tussen lokale overheden en hun leveranciers. Tot die conclusie komen Kees Groeneveld en Herman Timmermans in hun boek ‘Reset de Gemeentelijke Ict’. Volgens de auteurs, als consultant en interim-manager gepokt en gemazeld in de overheids-ict, zijn gemeenten toe aan een fundamentele heroriëntatie.

Altijd op de hoogte? Schrijf je in voor een van onze nieuwsbrieven Kies nieuwsbrief