Home > Klimaatalmanak > Blogs
Het klimaat van Bob

Het klimaat van Bob

Elke week vragen we een bekende of onbekende Nederlander wat hij of zij zelf doet voor het klimaat. Deze week aan het woord: Bob uit Driebergen.

Wat doe jij thuis voor een beter milieu?

Thuis dragen we ons steentje bij, door positieve keuzes te maken in onze leefstijl, keuzes die bijdragen aan een duurzame toekomst voor de kinderen en kleinkinderen, de generaties na ons. Wij dragen ook bij door steeds weer te oefenen het goede klimaatgesprek te voeren met elkaar. 

Wat doe jij op het werk voor een beter milieu?

Minimale vervuiling veroorzaken. Bijdragen aan duurzaamheid in alle facetten. Positieve klimaatgesprekken voeren, niet moraliserend. 

Over welke klimaatverandering maak jij je de meeste zorgen?

Biodiversiteit afname. Instortende onderling afhankelijke ecosystemen. 

Heb je het gevoel dat je voldoende weet over klimaatverandering?

Ja

Met wie praat jij wel eens over klimaatverandering, en waarover?

Klimaatverandering en positief en met actieve hoop bijdragen aan een gezonde leefbare aarde - hoe kan dat niet een gesprek zijn? Met iedereen. 

Heb je een tip om meer mensen te betrekken bij klimaatverandering?

Laten we oefenen, ontdekken, ons bekwamen, om het goede klimaatgesprek met elkaar te leren voeren. Met verdraagzaamheid. Met dankbaarheid voor het moois wat er is en waar we zuinig op zijn, zodat het moois ook voor de generaties na ons, beleefbaar en ervaarbaar blijft. 

 

Bob Pluijter heeft een nieuw boek geschreven, met de titel ‘De herontdekking van dankbaarheid’. Het biedt een nieuw perspectief op dankbaarheid. Inzage exemplaar: https://lnkd.in/ejpmcmMU

Uit het boek: Wat is dankbaarheid? Hoe kunnen we dankbaar zijn, voor wat en jegens wie? Dankbaarheid is niet passé, noch zweverig of weeïg, het tegendeel. Dankbaarheid is een positieve, hoopvolle en zelfs radicale levenshouding. Het brengt het beste in ons naar boven, zoals verwondering, besef van schoonheid, eerbied en verbondenheid. Dankbaarheid ondersteunt ons om onze hoogmoed (vooral ook onze hoogmoed jegens de natuur en de aarde) te kalmeren. Dankbaarheid draagt fundamenteel bij aan een verstandige, duurzame manier van leven. Met positieve ethiek die leidt tot een ‘passender ecologische voetprint’.  Het is een boek met gedichten, reflecties, oefeningen en verdere leestips.