Home > Klimaatalmanak > Blogs
Het klimaat van Erwin

Het klimaat van Erwin

Elke week vragen we een bekende of onbekende Nederlander wat hij of zij zelf doet voor het klimaat. Deze week aan het woord: Erwin uit Monnickendam.

Erwin is zuinig met energie, maar hij steigert als mensen hem vliegschaamte, autoschaamte, vleesschaamte of papierschaamte proberen aan te praten.

Wat doe jij thuis voor een beter milieu?

Ik ben zuinig met gas, elektra en water, maar ik rijd auto (op benzine), eet vlees en publiceer boeken(vervuilend en papiervretend). Toch steiger ik als mensen mij vliegschaamte, autoschaamte, vleesschaamte of papierschaamte proberen aan te praten. Dat heeft namelijk geen zin. 

Wat doe jij op het werk voor een beter milieu?

Ik wijs mensen op dit vlijmscherpe essay van Roxane van Iperen in Vrij Nederland: 'Nee, een duurzame wereld begint niet bij jezelf. Een pleidooi tegen consumentenactivisme'. 

Over welke klimaatverandering maak jij je de meeste zorgen?

De opwarming van de aarde door een teveel aan CO2-uitstoot. Maar dat probleem aanpakken moet wel aan het juiste adres gebeuren. 'Terwijl burgers onderling de pijlen op elkaar richten, versterken de meest schadelijke industrieën jaarlijks hun macht en leunen overheden in hun klimaatakkoorden steeds meer op de trend van individuele verantwoordelijkheid', schrijft Roxane. 

En ook dit: 'Een bijstandsmoeder op driehoog-achter die bij Primark winkelt, op een oude brommer rijdt en eens per week plofkip serveert, heeft een kleinere footprint dan de gemiddelde schrijver van een duurzaamheidsboek, met alle diners, sprekersevenementen, sociale gatherings en sponsordeals met 'duurzame' productlijnen. Dat deze laatste de eerste de les leest, is een gotspe.'

Heb je het gevoel dat je voldoende weet over klimaatverandering?

Een mens weet nooit genoeg. Waar ik wel van overtuigd ben, mét Roxane, is dit: 'Een klimaatcrisis afwenden vergt van hogerhand afgedwongen, radicale systeemwijziging. Wat consumentenactivisten zelf niet doorhebben, is dat ze met hun gedachtegoed pleitbezorgers zijn van het systeem dat ze denken te bestrijden.'

Met wie praat jij wel eens over klimaatverandering, en waarover?

Met best veel mensen, in real life en via social media. Ik lees mensen nooit de les en val mensen nooit af op hun stook/vlieg/vlees/rijgedrag* of koop- of niet-koop-gedrag. 'Het beschamen van mensen op grond van hun koopgedrag getuigt van een misplaatste morele superioriteit, die onrecht en ongelijkheid eerder vergroot dan verkleint', schrijft Roxane van Iperen en ze maakt haar gelijk overtuigend duidelijk. 

*O wacht, ik klaag weleens over mensen die op de A2 onnodig links blijven rijden, te hard door de bebouwde kom rijden of mij op mijn fiets van rechts geen voorrang verlenen. 

Heb je een tip om meer mensen te betrekken bij klimaatverandering?

Ja zeker! Je rechtstreeks uitspreken over industrie en overheid tegen de industrie en overheid, zoals Roxane in haar betoog propageert. Ze zegt: 'Laten we de schaamtecultus ten aanzien van individuen die niet de 'juiste' keuzes maken beëindigen, en ruchtbaarheid geven aan het feit dat de meeste mensen wel degelijk duurzamer zouden willen leven, maar dat niet voor elkaar krijgen vanwege omgevingsfactoren die bewust door bedrijfsleven en politiek in stand worden gehouden.'

Dusss lees dit en deel het: vn.nl/pleidooi-tegen-consumentenactivisme/

Als we ons allemaal alleen al bewust worden van de strekking van Roxane's betoog is er al veel gewonnen.