Home > Klimaatalmanak > Blogs
Klimaatfeiten

Klimaatfeiten

Het aandeel hernieuwbare energie van het totale energieverbruik is volgens nieuwe cijfers van het CBS in het afgelopen jaar toegenomen naar 15 procent. Een jaar eerder was dit 13 procent. Hiermee is Nederland volgens het CBS halverwege het doel van minstens 27 procent hernieuwbare energie in 2030. Dat is hoopgevend, ware het niet dat de cijfers niet heel betrouwbaar zijn. 

Over de hoeveelheid hernieuwbare energie zijn de meeste instanties het wel eens, die bedraagt, afhankelijk van de bron die je raadpleegt rond de 300 petajoules, waarvan overigens ruim de helft bestaat uit biomassa. Het probleem zit 'm in de berekening van het totale energieverbruik. Volgens het nieuwe CBS-onderzoek is het 1.850 petajoules, maar in werkelijkheid bedraagt het zo'n 3.000 petajoules: zowel volgens de basisgegevens van het CBS, het CLO, cijfers van Energie Beheer Nederland als volgens een groene energieproducent als Vandebron. Een belangrijke oorzaak van het rekenverschil is dat in de positieve energieverbruikscijfers niet de energieproductiekosten worden meegerekend. Het kost heel veel energie, om energie uit fossiele brandstoffen te halen. De rekenwijze komt voort uit Europese afspraken, meldt CBS-woordvoerder Cor Pierik desgevraagd.

Per saldo bedraagt het aandeel hernieuwbare energie in Nederland amper 10 procent. Dat is misschien ook goed nieuws, maar het is zorgwekkend dat er onduidelijkheid is over de cijfers, wat natuurlijk voer is voor klimaatsceptici.